20
FEBRUARI PÅ GRAND HÔTEL,
STOCKHOLM
Telekompriset 2018
Nu är nomineringstiden slut. Vilka personer och bolag som valts ut i respektive kategori meddelas inom kort.
Tilldelas ett digitaliseringsinitiativ, såväl konsument- som företagsinriktat, som har bidragit till en ökad digitalisering som gjort stor nytta för målgruppen.
Till priset Årets nätoperatör kan du nominera bolag som har satsat på och utnyttjat sina nät väl. Det kan vara mobil- såväl som fast- och stadsnät.
Här kan du nominera en kampanj, oberoende av format, som har utmärkt sig positivt i Sverige under det gångna året, antingen innovativt eller genom stort genomslag.
Till Årets talang kan du nominera en person under 35 år som verkligen har bidragit antingen till det egna bolaget eller till telekombranschen i stort.
Priset som Årets ledare tilldelas en person som betytt mycket för att föra sitt företag eller organisation framåt, eller på annat sätt bidragit till att lyfta telekombranschen.
Här kan du nominera en kvinna i telekombranschen som har varit en stark förebild för andra kvinnor. Det är viktigt att locka fler kvinnor till vår bransch och därför behövs kvinnliga förebilder som visar att det finns plats för och ett behov av dem.
UTSTÄLLARE
Anmäl dig
TALARE
Kaaren Hilsen
tillträdande vd Telenor Sverige
Regina Donato Dahlström
vd IP-Only Enterprise
Mari Nilsson Björkman
senior advisor SAS Institute
Matilda Klingvall
vd och grundare Telness
INFORMATION
Tid & Plats: Onsdagen den 20 februari 2019, Vinterträdgården, Grand Hôtel.
Pris: 6 990 kr, exkl moms. I priset ingår seminarium, dokumentation, fika, mingel och galamiddag.
Rabatt: Prenumeranter på Telekomnyheterna får 500 kr i rabatt på ordinarie pris. Är ni fler än tre personer från samma företag som vill komma? Kontakta Malin Svenberg för separat offert.
Kontakt: Malin Svenberg, 070-6684499, malin.svenberg@exaktmedia.se
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561