MODALDIALOG
13
FEBRUARI PÅ GRAND HÔTEL,
STOCKHOLM
Telekompriset
Telekompriset delas ut i följande kategorier:

Årets digitaliseringsinitiativ Tilldelas ett digitaliseringsinitiativ, såväl konsument- som företagsinriktat, som har bidragit till en ökad digitalisering som gjort stor nytta för målgruppen.

Årets nätoperatör Årets nätoperatör är ett bolag som har satsat på och utnyttjat sina nät väl. Det kan vara mobil- såväl som fast- och stadsnät.

Årets marknadskampanj Priset tilldelas en kampanj, oberoende av format, som har utmärkt sig positivt i Sverige under det gångna året, antingen innovativt eller genom stort genomslag.

Årets talang Årets talang är en nyinrättad kategori. Vinnaren ska vara maximalt 35 år och verkligen ha bidragit antingen till det egna bolaget eller till telekombranschen i stort.

Årets ledare Priset som Årets ledare tilldelas en person som betytt mycket för att föra sitt företag eller organisation framåt, eller på annat sätt bidragit till att lyfta telekombranschen.

Årets kvinnliga förebild Vi vill lyfta fram kvinnliga förebilder i den mansdominerade telekombranschen. Priset tilldelas en kvinna i branschen som har varit en stark förebild för andra kvinnor. Det är viktigt att locka fler kvinnor till vår bransch och därför behövs kvinnliga förebilder som visar att det finns plats för och ett behov av dem.

Årets operatör Detta pris delas ut i samarbete med Nordic Bench och vinnaren utses genom en oberoende NPS®-undersökning bland kunder i branschen. Vilka fem som kan vinna detta pris kommer att presenteras i slutet av januari.

Vinnarna utses av en oberoende jury.
UTSTÄLLARE
Anmäl dig
TALARE
Peter Eriksson
Bostads- och digitaliseringsminister
Hélène Barnekow
Sverigechef Telia Company
David Mothander
förbundsordförande IT&Telekomföretagen
Minna Nyman
verksamhetschef Rakel och ledningssystem, MSB
Evert Enblom
tjänstestrateg MSB
Pernilla Jonsson
Head of Global, Ericsson ConsumerLab
Rebecka Cedering Ångström
Director, Ericsson Networked Society Lab
Jonas Hasselberg
privatmarknadschef Telia Company
Anastasia Kristoffers
Global CTO office på Huawei
Jukka Ristijärvi
vd Telemanagement
Henrik Lönnevi
affärsområdeschef för privatmarknaden, Tele2
Rikard Englund
chef konkurrensavdelningen PTS
Ann-Sofie Fahlgren
enhetschef enheten för konsumenträttigheter PTS
Stefan Trampus
chef för företagsverksamheten på Com Hem
Bengt Nordström
vd Northstream
Anders Nilsson
tillträdande vd Tele2 / Com Hem
Jan Ogner
vd Nordic Bench
INFORMATION
Tid & Plats: Tisdagen den 13 februari i nyöppnade Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm.
Pris: 6 590 kr, exkl moms. I priset ingår seminarium, dokumentation, fika, mingel och galamiddag.
Rabatt: Prenumeranter på Telekomnyheterna får 500 kr i rabatt på ordinarie pris.
Kontakt: Malin Svenberg, vd Exakt Media AB, malin.svenberg@exaktmedia.se, 070-668 44 99.
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561